bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Szkolenia przeciwpożarowe Dąbrowa Górnicza


szkolenia przeciwpozarowe Dąbrowa Górnicza Pawłowski BHP ppoż.

Dla firm, których siedziba mieści się w Dąbrowie Górniczej również oferujemy szkolenia przeciwpożarowe. Szkolenia te realizujemy bezpośrednio w siedzibie Państwa firmy, z wykorzystaniem naszej autorskiej platformy szkoleniowej oraz poprzez wideokonferencje. Sądzimy, że taki wachlarz możliwości pozwoli na to, aby przeprowadzić szkolenia w możliwie jak najbardziej dla Państwa dogodny sposób.

Ponadto szkolenia przeciwpożarowe składają się z dwóch bloków- części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna może być zrealizowana z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz osobiście, a część praktyczna zawsze realizowana jest osobiście, z użyciem dostarczonego przez nas wyposażenia przeciwpożarowego (które nie podnosi ceny samego szkolenia).

Czy pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania szkoleń przeciwpożarowych?

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 908) właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając właściwą ochronę przeciwpożarową jest obowiązany do zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. Dodatkowo należy się również odnieść do zapisów zawartych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. W dokumencie tym z całą pewnością będzie można odnaleźć informacje odnośnie szkoleń przeciwpożarowych.

Inne ważne informacje

W przypadku, kiedy posiadają Państwo instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, o której wspominaliśmy w akapicie powyżej, przed realizacją szkoleń przeciwpożarowych zachęcamy do jej udostępnienia, aby w pełni zapoznać się z warunkami przeciwpożarowymi danego obiektu oraz wymaganiami w zakresie szkoleń przeciwpożarowych. Prowadzimy również szkolenia przeciwpożarowe, które skierowane są dla pracodawców.

Pozostałe informacje o usłudze

Cena usługi ustalana jest indywidualnie, biorąc pod uwagę ilość szkolonych osób. Stąd prosimy o dookreślenie liczby uczestników szkolenia, a także wskazanie, czy szkolenie przeciwpożarowe ma się odbyć z wykorzystaniem naszej platformy szkoleniowej on-line.


Zobacz również inne nasze usługi: