bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Szkolenia przeciwpożarowe Gliwice


szkolenia przeciwpozarowe Gliwice Pawłowski BHP ppoż.

W Gliwicach także prowadzimy szkolenia przeciwpożarowe dla pracowników oraz pracodawców. W większości przypadków szkolenia te odbywają się w siedzibie Państwa firmy, ale również możliwe jest ich odbycie z wykorzystaniem naszej platformy szkoleniowej on-line i z wykorzystaniem wideokonferencji.

Realizowane przez nas szkolenia przeciwpożarowe składają się z dwóch bloków- część teoretyczna, podczas której pracownicy zapoznają się z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej oraz praktyczna, podczas której istnieje możliwość zapoznania się (przećwiczenia) ze stosowania podręcznego sprzętu gaśniczego. Szkolenia przeciwpożarowe organizujemy jako odpowiedź na obowiązek zapoznania pracowników z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Ustawą o Ochronie przeciwpożarowej.

Podczas prowadzonych szkoleń wprowadzamy techniki aktywizujące słuchaczy oraz stosujemy rozwiązania audio-wizualne, co przekłada się na odpowiednią jakość szkolenia.

Ponadto w przypadku, kiedy posiadają Państwo opracowaną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego- zachęcamy do jej udostępnienia przed szkoleniem przeciwpożarowym, w celu zebrania niezbędnych informacji nt. obiektu budowlanego i terenu oraz wymagań dotyczących szkoleń przeciwpożarowych.

Pozostałe informacje o usłudze

Cena usługi ustalana jest indywidualnie biorąc pod uwagę liczbę uczestników szkolenia przeciwpożarowego, formę szkolenia oraz to czy jesteście Państwo zainteresowani zrealizowaniem tylko części teoretycznej czy również praktycznej oraz lokalizacji firmy.


Zobacz również inne nasze usługi: