bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Szkolenia przeciwpożarowe Katowice


szkolenia przeciwpozarowe Katowice Pawłowski BHP ppoż.

Także dla firm z Katowic oferujemy szkolenia przeciwpożarowe, które realizujemy w większości przypadków bezpośrednio w siedzibie Państwa firmy. Ponadto możliwe jest również zrealizowanie ich z wykorzystaniem naszej platformy szkoleniowej oraz w formie wideokonferencji. Ponadto szkolenia nasze składają się z dwóch części- teoretycznej i praktycznej. Forma prowadzenia części teoretycznej może być różna (zgodnie z informacjami podanymi wcześniej), a część praktyczna zawsze realizowana jest osobiście, z wykorzystaniem urządzeń przeciwpożarowych.

Szkolenia przeciwpożarowe z całą pewnością są ważne dla osób wyznaczonych do działań gaśniczych i ewakuacji zgodnie z Ustawą Kodeks pracy. Na osobach tych spoczywa duża odpowiedzialność w zakresie ochrony mienia pracodawcy oraz życia i zdrowia ludzkiego.

Czy pracodawca zobowiązany jest do organizowania szkoleń przeciwpożarowych?

Tutaj należy odnieść się do dwóch dokumentów. Pierwszy z nich, Ustawa o Ochronie przeciwpożarowej wyraźnie wskazuje, że pracownicy powinni zostać zapoznani z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. Zapis ten zwykle jest uszczegółowiony w instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego, które precyzują również tematykę szkolenia przeciwpożarowego.

Stąd aby prawidłowo zorganizować szkolenie przeciwpożarowe i w przypadku posiadania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego opracowanej przez inny podmiot, zawsze prosimy o udostępnienie [w skrócie] IBP w celu zapoznania się z warunkami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej oraz wymaganiami w zakresie szkoleń przeciwpożarowych.

Inne ważne informacje o usłudze

Cena usługi ustalana jest indywidualnie, biorąc pod uwagę ilość szkolonych osób. Stąd prosimy o dookreślenie liczby uczestników szkolenia, a także wskazanie, czy szkolenie przeciwpożarowe ma się odbyć z wykorzystaniem naszej platformy szkoleniowej on-line.


Zobacz również inne nasze usługi: