bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Szkolenia przeciwpożarowe Mysłowice


szkolenia przeciwpozarowe Mysłowice Pawłowski BHP ppoż.

Dla firm, których siedziba mieści się w obrębie miasta Mysłowice (oraz okolicznych miejscowości) oferujemy szkolenia przeciwpożarowe, podczas których pracownicy zapoznają się z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenia takie realizujemy osobiście, poprzez wideokonferencję, a także poprzez wykorzystanie autorskiej platformy szkoleniowej on-line w części teoretycznej (do wyboru). Część praktyczna szkolenia przeciwpożarowego zawsze realizowana jest osobiście z użyciem urządzeń przeciwpożarowych.

Bez wątpienia znajomość wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej ma niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo w Państwa firmie. Ponadto znajomość przepisów przeciwpożarowych została usankcjonowana w Ustawie o Ochronie przeciwpożarowej, gdzie można odnaleźć zapisy dotyczące obowiązku zapoznania pracowników z wymaganiami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.

W wielu przypadkach również dostępna jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, gdzie w jednym z jej rozdziałów także powinny znaleźć się zapisy dotyczące zapoznania osób z tymi przepisami. Dlatego też w przypadku, kiedy niniejsza instrukcja jest dostępna, zawsze prosimy o jej udostępnienie, w celu zebrania niezbędnych informacji przed realizacją szkolenia przeciwpożarowego.

Inne ważne informacje o usłudze

Cena usługi ustalana jest indywidualnie, biorąc pod uwagę ilość szkolonych osób. Stąd prosimy o dookreślenie liczby uczestników szkolenia, a także wskazanie, czy szkolenie przeciwpożarowe ma się odbyć z wykorzystaniem naszej platformy szkoleniowej on-line.


Zobacz również inne nasze usługi: