bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Szkolenia przeciwpożarowe Ruda Śląska


szkolenia przeciwpozarowe Ruda Śląska Pawłowski BHP ppoż.

Także dla firm, których siedziba usytuowana jest w Rudzie Śląskiej oferujemy szkolenia przeciwpożarowe dla pracowników. Szkolenia prowadzimy osobiście, z wykorzystaniem wideokonferencji oraz za pośrednictwem naszej firmowej platformy szkoleniowej. Oferowane przez nasz szkolenia przeciwpożarowe składają się z dwóch części, pierwszej teoretycznej oraz drugiej praktycznej z wykorzystaniem urządzeń przeciwpożarowych.

Szkolenia te są odpowiedzią na wymóg, który został określony w Ustawie o Ochronie Przeciwpożarowej, w zakresie zapoznania pracowników z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.

W przypadku, kiedy dla obiektu budowlanego w którym znajduje się Państwa firma opracowana została instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, przed realizacją szkolenia przeciwpożarowego, zachęcamy do umożliwienia nam zapoznania się z tym dokumentem- w szczególności z informacjami nt. stawianych wymagań dot. zapoznania pracowników z wymaganiami przeciwpożarowymi i warunkami obiektu budowlanego dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej i prowadzonych procesów pracy.

Inne ważne informacje o usłudze

Cena usługi ustalana jest indywidualnie, biorąc pod uwagę ilość szkolonych osób. Stąd prosimy o dookreślenie liczby uczestników szkolenia, a także wskazanie, czy szkolenie przeciwpożarowe ma się odbyć z wykorzystaniem naszej platformy szkoleniowej on-line.


Zobacz również inne nasze usługi: