bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Szkolenia przeciwpożarowe Siemianowice Śląskie


szkolenia przeciwpozarowe Siemianowice Śląskie Pawłowski BHP ppoż.

Oferowane przez nasz szkolenia przeciwpożarowe, są odpowiedzią na obowiązek zapoznania pracowników z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. Szkolenia te realizujemy dla firm z Siemianowic Śląskich oraz pobliskich miejscowości.

Szkolenia przeciwpożarowe w części teoretycznej możemy zrealizować na kilka sposobów- osobiście, z wykorzystaniem naszej autorskiej platformy szkoleniowej oraz z wykorzystaniem platformy szkoleniowej. W przypadku części praktycznej- realizujemy tą część szkolenia przeciwpożarowego zawsze osobiście, zapoznając słuchaczy z zasadami działania podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantami itp. (w zależności od tego, co zostało zainstalowane w obiekcie budowlanym).

W przypadku, kiedy posiadają Państwo opracowaną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawsze prosimy o jej przekazanie, w celu zapoznania się z warunkami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej dla obiektu oraz pozostałymi niezbędnymi do szkolenia informacjami (przed zrealizowaniem szkolenia).

Inne ważne informacje o usłudze

Cena usługi ustalana jest indywidualnie, biorąc pod uwagę ilość szkolonych osób. Stąd prosimy o dookreślenie liczby uczestników szkolenia, a także wskazanie, czy szkolenie przeciwpożarowe ma się odbyć z wykorzystaniem naszej platformy szkoleniowej on-line.


Zobacz również inne nasze usługi: