bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Szkolenia przeciwpożarowe Tarnowskie Góry


szkolenia przeciwpozarowe Tarnowskie Góry Pawłowski BHP ppoż.

Prócz szkoleń bhp, ważną kwestią są również szkolenia przeciwpożarowe dla pracowników oraz pracodawców, gdyż podczas ich realizacji pracownicy nabywają wiedzę w zakresie wymogów prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej. A to również ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo pracy.

Najczęściej szkolenia te realizujemy bezpośrednio w siedzibie Państwa firmy, ale również możliwe jest ich zrealizowanie z wykorzystaniem platformy szkoleniowej oraz jako video-konferencji.

Oferowane przez nas szkolenia przeciwpożarowe składają się z dwóch części- pierwsza teoretyczna, podczas której omawiane są przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej oraz druga, praktyczna, podczas której pracownicy mają możliwość zapoznania się z obsługą podręcznego sprzętu gaśniczego.

Ważne jest to, aby udostępnić nam instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, jeśli była ona opracowana, przed rozpoczęciem szkolenia przeciwpożarowego w celu zapoznania się z stawianymi wymaganiami przez tą instrukcję.

Szkolenia te związane są z obowiązkiem, który nałożony został w art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 908 z ewentualnymi zmianami).

Pozostałe informacje o usłudze

Cena usługi ustalana jest indywidualnie biorąc pod uwagę liczbę uczestników szkolenia przeciwpożarowego, formę szkolenia oraz to czy jesteście Państwo zainteresowani zrealizowaniem tylko części teoretycznej czy również praktycznej oraz lokalizacji firmy.


Zobacz również inne nasze usługi: