bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Szkolenia przeciwpożarowe Zabrze


szkolenia przeciwpozarowe Zabrze Pawłowski BHP ppoż.

Zapraszamy wszystkich pracowników oraz pracodawców z firm, których siedziba mieści się w Zabrzu (oraz okolicznych miejscowości) na organizowane przez naszą firmę szkolenia przeciwpożarowe. Usługa ta jest odpowiedzią na wymóg zapoznania pracowników z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenia te prowadzimy w oparciu o wymagania określone w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz stosownej Ustawy i wydanych na jej podstawie rozporządzeń.

Szkolenia przeciwpożarowe możemy zrealizować w formie tradycyjnej (osobiście) lub z wykorzystaniem platformy szkoleniowej lub wideokonferencji w części teoretycznej. Część praktyczna szkolenia przeciwpożarowego zawsze realizowana jest osobiście, gdyż podczas tej części szkolenia pracownicy mają możliwość zapoznania się z zasadami użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów i innych urządzeń przeciwpożarowych, jeśli zostały one zainstalowane.

Inne ważne informacje o usłudze

Cena usługi ustalana jest indywidualnie, biorąc pod uwagę ilość szkolonych osób. Stąd prosimy o dookreślenie liczby uczestników szkolenia, a także wskazanie, czy szkolenie przeciwpożarowe ma się odbyć z wykorzystaniem naszej platformy szkoleniowej on-line.


Zobacz również inne nasze usługi: