bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Oszacowanie wydatku energetycznego dla poszczególnych procesów pracy lub inaczej pomiar wydatku energetycznego (obowiązek wydawania napoi oraz posiłków profilaktycznych)


wydatek energetyczny Pawłowski BHP ppoż.

Oszacowanie wydatku energetycznego; zgodnie z art. 232 Ustawy Kodeks pracy, pracodawca zobowiązany jest do wydawania posiłków profilaktycznych pracownikom, jeśli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.

W rozporządzeniu (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279), wydanym na podstawie niniejszego artykułu Ustywy Kodeks pracy, doprecyzowano kiedy posiłki profilaktyczne powinny zostać wydane. Stąd oferujemy wykonanie oszacowania wydatku energetycznego dla poszczególnych pozycji zawodowych. Wydatek energetyczny szacowany jest z wykorzystaniem metody chronometrażowo-tabelarycznej Lehmanna.Informacje nt. usługi


Cena usługi ustalana jest indywidualnie i zależy od ilości rodzajów stanowisk, dla których ma być oszacowany wydatek energetyczny. Usługa kończy się opracowaniem szczegółowego raportu, wraz z informacjami, które pozwalają na określenie, czy pracodawca zobowiązany jest do wydawania posiłków profilaktycznych.